Népi zene és tánc:
 

A foglalkozás célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körű betekintést nyerjenek a magyar népi kultúra világába; megismerhessék táncainkat, énekeinket és az ide kapcsolódó ünnepköröket, hagyományokat, népszokásokat. A táncok elsajátítása és az énektanulás mellett rengeteg játék, zenehallgatás és különböző játékos ritmusgyakorlatok várják a résztvevőket. A magyar néptánc tanulása fejleszti a gyermekek mozgását, kiállását, kreativitását, s olyan alapokat ad, mellyel a jövőben más táncokat és mozgáskultúrákat is könnyebben elsajátíthatnak majd. A közösségben folytatott tánc pedig elősegíti a szociális képességek megfelelő irányú fejlődését és egy nyitottabb gondolkodásmód kialakulását. A magyar néphagyomány egy régebbi kor értékrendjét hordozza magában, letisztult és józan világszemlélet jellemzi. A népszokások ismertetése során a gyerekek bepillanthatnak ebbe, s olyan alapokra tehetnek szert, melyek később fogódzkodót nyújthatnak és segíthetik őket a mai gyorsan változó világban eligazodni. A magyar néptánc jelentős részben páros táncokból áll, ahol a férfi vezeti és táncoltatja a nőt. A foglalkozások során így szorgalmazzuk, hogy a fiúk lányokat kérjenek fel táncolni, s igyekszünk őket megtanítani arra, hogy az ifjú legények és leányok hogyan bánjanak illedelmesen egymással. Mindig az adott korosztálynak megfelelő foglalkozást állítunk össze, így mindenki örömét lelheti benne.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd 17-18-ig

Csütörtök 17-18-ig

Harcművészet:
 

Keresem a szavakat, amivel leírhatnám az egészet, de őszintén szólva nem találom. Bízom benne, hogy másoknak is annyit ad az életéhez a harcművészetek gyakorlása, mint számomra. Nem tudok hangzatos mondatokat írni a harcművészetről, mert szavak hiányában félrevezetnék vele másokat. Annyit azonban mondhatok, hogy a gyakorlás minden pillanata értéket jelentett számomra.

A harcművészetek útja semmiképp sem mondható könnyűnek, erre senki ne számítson. Ez az út, őszinte tükröt mutat számunkra, ami bennünket szolgál.

Az egyik gyakran feltett kérdésre a válasz: mindannyian örök kezdők, tanulók vagyunk.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd 17-18-ig

Csütörtök 17-18-ig

Bejelentkezés az alábbi telefonszámon: 06702678311

Kutyás képességfejlesztő foglalkozás:
 

A mai információval túlzsúfolt világban kiemelkedően fontos a gyerekek figyelmének és más kognitív képességeinek (érzékelés, észlelés, emlékezet) fejlesztése, melyek segítik őket a világban való eligazodásban, és a rengeteg információ közötti szelektálásban. Vizsgázott terápiás kutyámmal két éve tartok foglalkozásokat, amik során a kutyám bevonásával olyan játékokat, gyakorlatokat játszunk, melyek segítik a gyerekek ez irányú képességeinek fejlődését. A kutyás foglalkozások során számos más terület is aktiválódik, a kutyával való bánásmód, gondoskodás a gyerekek szociális képességeit is nagyban fejlesztik, érzékenyebbé téve őket a környezetünk iránt. A kutyával történő szótlan kommunikáció során pedig megtanulnak figyelni a kutya jelzéseire, kéréseire, ami empatikus készségüket segíti elő.

A foglalkozások heti egy alkalomból állnak. A foglalkozás egy általános képességfejlesztés, melybe korlátozott számba tudunk SNI-vel és BTM-mel diagnosztizált gyerekeket befogadni.

Foglalkozás időpontjai:

Hétfő 17-18-ig

Szerda 17-18-ig

Bejelentkezés az alábbi telefonszámon: +36306773209

Kutyás mesés alkotó foglalkozás
 

A foglalkozásokkal célom a gyerekek érzelmi nevelése. amiben egy terápiás kiskutyus van segítségemre. A jelenlegi oktatási rendszerben az intellektus fejlesztésén van a hangsúly, pedig tudjuk, hogy egy harmonikus személyiség kialakulásához és fejlődéséhez mind a kettőre, értelemre, eszünkre és érzelemre, szívünkre egyaránt szükség van. Ezek összehangolása és együttműködése nagyban segíti fejlődésünket, az utunkba kerülő problémákkal való megküzdésünket. A gyerekek érzelmi neveléséhez a mesék egy roppant táptalajt biztosítanak, amin keresztül kijátszhatják magukból örömüket, bánatukat, bátorságukat, félelmeiket, megtanulják, hogyan kell nehézségekkel megküzdeni, hibáikból tanulni, kitartónak lenni és győzni. A meséken keresztül a gyerekek láthatják és felfedezhetik saját és mások viselkedéseit és megtapasztalhatják ezek mozgatórugóit, következményeit.

Heti felbontásban dolgozunk fel egy mesét. A foglalkozások heti két alkalomból állnak, az első alkalommal, rövid, bemelegítő játékok után megismerkedünk egy mesével, majd a mesét eljátsszuk. A második alkalommal a mese képi megjelenítésével foglalkozunk, a mese egy részletét, vagy a mese által megjelenített érzelmeket rajzoljuk, festjük le, vagy kötünk hozzá valamilyen kézműves tevékenységet. A foglalkozásokon a mese mondanivalójához kapcsolódó mozgásos játékokat, mondókákat, énekeket is tanulunk.

Foglalkozás időpontjai:

Hétfő 18-19-ig

Szerda 18-19-ig

Péntek 18-19-ig

Mozgás, mozgás, mozgás!
 

Foglalkozásunkon pótolni igyekszünk a modern városi élet következtében kialakult természetes mozgások hiányát a gyermekek életében. Korábban a gyerekek rengeteget mozogtak a szabadban. Kúsztak, fára másztak, mozogtak, mozogtak, mozogtak. Kisgyermekkorban az agy leginkább mozgásos, finom mozgáskoordinációt igénylő tevékenységek során fejlődik. Ezért hoztuk létre foglalkozásunkat, ahol a gyermekek óriási mozgásigényét, minőségi, fejlődésüket támogató mozgások, játékok során mosollyal az arcukon szeretnénk kielégíteni. Foglalkozásainkon Gordon névre hallgató terápiás kiskutyus van segítségünkre.

Foglalkozás időpontjai:

Hétfő 17-18-ig

Szerda 17-18-ig