Harcművészet:
 

Foglalkozásaink során keleti harcművészetekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Célunk, hogy a fiatalok kialakíthassák az önismeret, önuralom, önbizalom, céltudatosság erényeit, mindezt egyfajta felelősségteljes, egymást kölcsönösen tisztelő, egészséges életmódot preferáló értékrend mellet, tesszük ezt a test nyelvén, ami által fejlődnek a gyerekek fizikális, mentális, érzelmi képességei. A harcművészeti foglalkozásokat Farkas Tamás többszörös Kung Fu világ- és európa- bajnok vezeti.

Hétfő, szerda 17 – 18 harcművészeti foglalkozás, 4-8 éves korig.

Kedd, csütörtök 17 – 18 harcművészeti foglalkozás, 8 évtől idősebb gyerekeknek. (igény esetén a szülő is csatlakozhat, így közösen gyakorolhat gyermekével)

Népi zene és tánc:
 

A foglalkozás célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körű betekintést nyerjenek a magyar népi kultúra világába; megismerhessék táncainkat, énekeinket és az ide kapcsolódó ünnepköröket, hagyományokat, népszokásokat. A táncok elsajátítása és az énektanulás mellett rengeteg játék, zenehallgatás és különböző játékos ritmusgyakorlatok várják a résztvevőket. A magyar néptánc tanulása fejleszti a gyermekek mozgását, kiállását, kreativitását, s olyan alapokat ad, mellyel a jövőben más táncokat és mozgáskultúrákat is könnyebben elsajátíthatnak majd. A közösségben folytatott tánc pedig elősegíti a szociális képességek megfelelő irányú fejlődését és egy nyitottabb gondolkodásmód kialakulását. A magyar néphagyomány egy régebbi kor értékrendjét hordozza magában, letisztult és józan világszemlélet jellemzi. A népszokások ismertetése során a gyerekek bepillanthatnak ebbe, s olyan alapokra tehetnek szert, melyek később fogódzkodót nyújthatnak és segíthetik őket a mai gyorsan változó világban eligazodni. A magyar néptánc jelentős részben páros táncokból áll, ahol a férfi vezeti és táncoltatja a nőt. A foglalkozások során így szorgalmazzuk, hogy a fiúk lányokat kérjenek fel táncolni, s igyekszünk őket megtanítani arra, hogy az ifjú legények és leányok hogyan bánjanak illedelmesen egymással. Mindig az adott korosztálynak megfelelő foglalkozást állítunk össze, így mindenki örömét lelheti benne.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd, csütörtök 18-19 néptánc foglalkozás, 4 éves kortól

Telefonos egyeztetés szükséges az alábbi számon 06303936843