Baba-mama hangoló terápiás kutyával (0-3 éves korig) 
 

A foglalkozással egy olyan egyedülálló élményt szeretnék nyújtani a mamáknak és babáknak, ahol az érzelmek, intimitás és biztonság átélését, megtapasztalását helyezem előtérbe.

Hogy miért?

Gyermekként az édesanyánktól kapjuk az érzelmi mintánkat, az intimitásélményt, ami meghatározza a későbbi kapcsolataink érzelmi minőségét. Amennyiben a kisgyermek melegséget, biztonságélményt él át, úgy ez kihat a későbbi kapcsolataira, ahol pozitívan, bizalommal tud majd embertársai felé fordulni. Foglalkozásaimmal a célom, hogy az anyukák és babáik érzelmi ráhangolódását segítsem, melyben terápiás kutyám is részt vesz.

A foglalkozás alatt mondókákat, énekeket, ringatókat, hintáztatókat, ölbéli játékokat tanulunk, melyek lehetőséget adnak arra, hogy elmélyüljön a mama-baba közötti érzelmi kapcsolat.

Foglalkozás időpontja:

Hétfő 10

 
Kis Felfedezők: 
 

Foglalkozásunkkal a célunk, hogy a gyerekek jobban megismerhessék saját magukat és a körülöttük lévő világot, szeretnénk megmutatni, hogy a tanulás, ismeretszerzés örömteli tevékenység, és csupa érdekes, izgalmas dolog vesz bennünket körbe. A gyermeki kíváncsiságra építve olyan változatos tevékenységeket kínálunk, ahol a gyerekek felfedezhetik saját képességeiket, tulajdonságaikat, környezetüket, így szerezve valós tudást és fokozva a tanulás iránti vágyukat. Teret biztosítunk, hogy minél több dolgot megtapasztalhassanak, átélhessenek, hisz ebben a korban ez a legfontosabb. A foglalkozásokat minden hónapban egy téma köré építjük (például barátság, család), amely témát körbejárva mozgásos és művészeti tevékenységeket bevonva fedezzük fel magunkat és a világot! Ajánljuk mindazon 5-10 éves gyerekeknek a foglalkozást akik, szeretik a változatosságot, szeretik több mindenben kipróbálni magukat, érdeklődésük széles körű.

Foglalkozás időpontjai:

Hétfő 17-18-ig

Szerda 17-18-ig

Népi zene és tánc:
 

A foglalkozás célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körű betekintést nyerjenek a magyar népi kultúra világába; megismerhessék táncainkat, énekeinket és az ide kapcsolódó ünnepköröket, hagyományokat, népszokásokat. A táncok elsajátítása és az énektanulás mellett rengeteg játék, zenehallgatás és különböző játékos ritmusgyakorlatok várják a résztvevőket. A magyar néptánc tanulása fejleszti a gyermekek mozgását, kiállását, kreativitását, s olyan alapokat ad, mellyel a jövőben más táncokat és mozgáskultúrákat is könnyebben elsajátíthatnak majd. A közösségben folytatott tánc pedig elősegíti a szociális képességek megfelelő irányú fejlődését és egy nyitottabb gondolkodásmód kialakulását. A magyar néphagyomány egy régebbi kor értékrendjét hordozza magában, letisztult és józan világszemlélet jellemzi. A népszokások ismertetése során a gyerekek bepillanthatnak ebbe, s olyan alapokra tehetnek szert, melyek később fogódzkodót nyújthatnak és segíthetik őket a mai gyorsan változó világban eligazodni. A magyar néptánc jelentős részben páros táncokból áll, ahol a férfi vezeti és táncoltatja a nőt. A foglalkozások során így szorgalmazzuk, hogy a fiúk lányokat kérjenek fel táncolni, s igyekszünk őket megtanítani arra, hogy az ifjú legények és leányok hogyan bánjanak illedelmesen egymással. Mindig az adott korosztálynak megfelelő foglalkozást állítunk össze, így mindenki örömét lelheti benne.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd 17-18-ig

Csütörtök 17-18-ig

Péntek 17-18-ig

Harcművészet:
 

Keresem a szavakat, amivel leírhatnám az egészet, de őszintén szólva nem találom. Bízom benne, hogy másoknak is annyit ad az életéhez a harcművészetek gyakorlása, mint számomra. Nem tudok hangzatos mondatokat írni a harcművészetről, mert szavak hiányában félrevezetnék vele másokat. Annyit azonban mondhatok, hogy a gyakorlás minden pillanata értéket jelentett számomra.

A harcművészetek útja semmiképp sem mondható könnyűnek, erre senki ne számítson. Ez az út, őszinte tükröt mutat számunkra, ami bennünket szolgál.

Az egyik gyakran feltett kérdésre a válasz: mindannyian örök kezdők, tanulók vagyunk.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd 17-18-ig

Csütörtök 17-18-ig

Kutyás képességfejlesztő foglalkozás:
 

A mai információval túlzsúfolt világban kiemelkedően fontos a gyerekek figyelmének és más kognitív képességeinek (érzékelés, észlelés, emlékezet) fejlesztése, melyek segítik őket a világban való eligazodásban, és a rengeteg információ közötti szelektálásban. Vizsgázott terápiás kutyámmal két éve tartok foglalkozásokat, amik során a kutyám bevonásával olyan játékokat, gyakorlatokat játszunk, melyek segítik a gyerekek ez irányú képességeinek fejlődését. A kutyás foglalkozások során számos más terület is aktiválódik, a kutyával való bánásmód, gondoskodás a gyerekek szociális képességeit is nagyban fejlesztik, érzékenyebbé téve őket a környezetünk iránt. A kutyával történő szótlan kommunikáció során pedig megtanulnak figyelni a kutya jelzéseire, kéréseire, ami empatikus készségüket segíti elő.

A foglalkozások heti egy alkalomból állnak. A foglalkozás egy általános képességfejlesztés, melybe korlátozott számba tudunk SNI-vel és BTM-mel diagnosztizált gyerekeket befogadni.

Foglalkozás időpontjai:

Péntek 17-18-ig

Mesés alkotó foglalkozás
 

A foglalkozásokkal célom a gyerekek érzelmi nevelése. A jelenlegi oktatási rendszerben az intellektus fejlesztésén van a hangsúly, pedig tudjuk, hogy egy harmonikus személyiség kialakulásához és fejlődéséhez mind a kettőre, értelemre, eszünkre és érzelemre, szívünkre egyaránt szükség van. Ezek összehangolása és együttműködése nagyban segíti fejlődésünket, az utunkba kerülő problémákkal való megküzdésünket. A gyerekek érzelmi neveléséhez a mesék egy roppant táptalajt biztosítanak, amin keresztül kijátszhatják magukból örömüket, bánatukat, bátorságukat, félelmeiket, megtanulják, hogyan kell nehézségekkel megküzdeni, hibáikból tanulni, kitartónak lenni és győzni. A meséken keresztül a gyerekek láthatják és felfedezhetik saját és mások viselkedéseit és megtapasztalhatják ezek mozgatórugóit, következményeit.

Heti felbontásban dolgozunk fel egy mesét. A foglalkozások heti két alkalomból állnak, az első alkalommal, rövid, bemelegítő játékok után megismerkedünk egy mesével, majd a mesét eljátsszuk. A második alkalommal a mese képi megjelenítésével foglalkozunk, a mese egy részletét, vagy a mese által megjelenített érzelmeket rajzoljuk, festjük le, vagy kötünk hozzá valamilyen kézműves tevékenységet. A foglalkozásokon a mese mondanivalójához kapcsolódó mozgásos játékokat, mondókákat, énekeket is tanulunk.

Foglalkozás időpontjai:

Hétfő 18-19-ig

Szerda 18-19-ig

Kreativitásfejlesztés:
 

Ha a gyerekek gondolkodását korlátozzuk, a jövőjüket zárjuk keretek közé. A kreativitás egy olyan gondolkodásmód, amely tanítható, tanulható és fejleszthető. Foglalkozásaimon igyekszem olyan kihívások elé állítani a gyermekeket, amelyek szórakoztatóak, viccesek, emiatt észrevétlenül gazdagodnak a problémamegoldó képességeik.

Miben segít a kreativitásfejlesztés?

• Az önmegvalósításhoz szükséges a kreativitás. Minden gyermek különleges képességekkel és egyedi tehetséggel rendelkezik. Ezt sokszor nagyon nehéz megtalálni, ha pedig megtaláltuk, akkor meg kell tanulni kezelni, irányítani és a megfelelő módon bánni vele.

• A kreativitás a mentális egészség része. Egy kreatív agy sokkal gyorsabban, hatékonyabban és bátrabban néz szembe kihívásokkal és a megoldandó problémákkal. A felfedezés, a találékonyság, a feladatok megoldása élvezetesebb és növeli az önbizalmat.

• A kreativitás fejleszti a tanulási készségeket. A tanulás egyik alappillére, hogy az információkat hogyan rendszerezzük, hogyan ágyazzuk be a már meglévő tudásunkba. A kreativitás lehetővé teszi, hogy az új ismereteket színesebben, többféle módon kapcsoljuk össze, ami elősegíti, hogy a hosszú távú memóriában raktározódjanak el.

• A kreativitás örömet ad. Motiválja, lelkessé és kíváncsivá teszi a gyerekeket.

Foglalkozás időpontjai:

Kedd 18-19-ig

Bátorság-óra:
 

Az oktatási rendszer nem fordít kellő figyelmet arra, hogy megtanítsa a gyerekeket, hogyan bánjanak a saját érzéseikkel. Sok gyermek nem tudja kifejezni önmagát, bizonytalanságot él át társas vagy teljesítményhelyzetekben, fél a szerepléstől, nehezen kezeli a kudarcokat. A foglalkozásom elsődleges célja az érzelmi-intelligencia fejlesztése mozgásos, mese és játék tevékenységek által.

Miben segít a bátorság óra?

• Az érzelmek pontosabb beazonosításában.

• Az érzelmeik megértésében.

• Az érzelmeik kezelésében és kommunikációjában.

• Az asszertív viselkedés kialakításában.

• A szociális képességek fejlesztésében.

• Megkönnyíti a beilleszkedést és a kapcsolódást mások felé.

• Növeli az önmagukba vetett hitet.

• Elősegíti, hogy könnyedebben és gyorsabban birkózzanak meg a nehézségekkel.

Foglalkozás időpontjai:

Csütörtök 18-19-ig